Төрийн үйлчилгээний *ҮНЭ ЦЭНЭ*

Сүхбаатар сумын улсын бүртгэгч Д.Атартуяа нь 2019.04.10-ны өдөр ТҮНТөв /Төрийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төв/-д үйлчилгээ үзүүлж буй төрийн болон хувийн байгууллагуудын төлөөлөл болох ажилтан, албан хаагчдад, 2019.04.11-ний өдөр тус хэлтсийн нийт албан хаагчдад “Төрийн үйлчилгээний үнэ цэнэ” сэдвээр сургалт хийлээ.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*