Иргэний үнэмлэхний хүчинтэй хугацаа сунгах

  • Хүсэлт /ИУБ-31 маягт/
  • Төрсний гэрчилгээ
  • Иргэний үнэмлэх
  • Үнэ -18300 /15000 төгрөгийг банкны дансанд тушаах, 3300 төг  тэмдэгтийн хураамжийг тухайн дүүрэг, орон нутгийн татварын албанд тушаасан байна./

Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлэхдээ эзэн заавал өөрийн биеэр оршин суугаа  газрынхаа сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.