Холбоо барих

 

Монгол Улс, Сэлэнгэ аймаг , Сүхбаатар сум, Нутгийн захиргааны III-р байр Сэлэнгэ аймаг Улсын бүртгэл

 

Хэлтсийн дарга                                               (+976) 70363009
Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтан      (+976) 70363019
Иргэний бүртгэлийн тасаг                           (+976) 70362024
Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасаг   (+976) 70363885

 

  Факс: (+976) 70363019
  website:  www.se.burtgel.gov.mn  facebook:  Сэлэнгэ Аймгийн Улсын Бүртгэлийн Хэлтэс