Сул орон тооны зар

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

–       Дээд боловсролтой

–       Хууль, эрх зүйн мэдлэгтэй

–       Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой

–       Төрийн албан хаагчийн ерөнхий шалгалт өгч нөөцөд бүртгэгдсэн байх /төрийн үйлчилгээний албан хаагчид хамаарахгүй/