Үрчилсний бүртгэл

– Хүүхэд үрчлэн авахыг хүсэгч сум, дүүргийн Засаг даргад өөрийн биеэр хандаж өргөдлөө өгнө. Засаг даргын захирамжийг үндэслэн үрчилсний бүртгэлийг хөтөлнө.

Жич: Засаг захиргааны нэгжийн харьяаллаар бүртгэнэ.