УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ 2020

Аймаг,нийслэл,сум,дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас ирүүлсэн “Орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагч,итгэмжлэгдсэн ажилтны сургалтын хөтөлбөр”-ийн хүрээнд улсын бүртгэлийн байгууллагын албан хаагч,итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад програмын сургалтыг 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*