АЛТАНБУЛАГ СУМЫН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН НЭГЖЭЭС ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ

АЛТАНБУЛАГ СУМЫН   УЛСЫН  БҮРТГЭЛИЙН НЭГЖЭЭС ИРГЭНИЙ УЛСЫН  БҮРТГЭЛИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ

Улсын бүртгэлийн багц хууль шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан иргэдэд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль болон түүнтэй холбогдон гарсан дүрэм, журмын талаар мэдээлэл хийх ажлыг зохион байгууллаа. Үүнд: Ерөнхий боловсролын 12 жилийн дунд сургуулийн 10 дугаар ангийн  сурагчид,  “Баяжих сүүн булаг” хоршоо, сумын зорилтот бүлгийн иргэд, мөн Сэлэнгэ аймгийн  нэгдсэн музей,  “Найрамдал” цэцэрлэг, “Дамбо” цэцэрлэгийн  багш,  ажилтнуудад  ажлын байран дээр нь очиж ,нийт 200 гаруй иргэнд мэдээлэл өгч, гарын авлага тарааж мэдээллээр хангах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

“Монгол улсын нутаг дэвсгэрт иргэн шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх, мэдээлэх журам батлах тухай” Монгол улсын Засгийн газрын 332 тоот тогтоолын холбогдох заалт, “Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журам”-д заасан харьяалал харгалзах болон харгалзахгүй бүртгэгдэх бүртгэлүүдийн талаар  Алтанбулаг сумын Мэдээллийн цахим хуудсанд байршуулж иргэдэд мэдээлэл өглөө.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*