Өргөдөл гомдол хүлээн авах

Иргэн та Улсын бүртгэлийн хэлтсийн удирдлага болон албан хаагчидад хандах бол…

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргад санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг амаар болон бичгээр гаргаж болно. Мөн цахилгаан шуудан, утас, факс, интернэт, холбоо мэдээллийн бусад хэрэгсэл ашиглан ирүүлэх боломжтой.

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга 7 хоног бүрийн “Даваа” гарагийн 09.00-11.00, Ахлах бүртгэгч “Даваа” гарагийн 09.00-11.00 цагийн хооронд иргэдийг хүлээн авч уулзан, санал хүсэлтийг сонсож, гомдол, мэдээллийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэж  байна. Мөн хэлтсийн Хяналтын улсын байцаагч “Лхагва” гарагийн /10.00-12.00 13.00-15.00/ ажлын цагт тус тус байранд иргэдийн санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг хүлээн авна.

Удирдлага, албан хаагч, бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй холбоотой санал, гомдлоо тус хэлтсийн утас 70363019, болон https://se.burtgel.gov.mn сайт, Сэлэнгэ аймаг Улсын бүртгэлийн хэлтэс гэсэн facebook  хаягт хандан илэрхийлж болно. Шаардлагатай бол өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн //-тай Сэлэнгэ аймаг , Сүхбаатар сум, Нутгийн захиргааны III-р байр Сэлэнгэ аймаг Улсын бүртгэлд очиж уулзан санал хүсэлтээ амаар болон бичгээр гарган хандах боломжтой.

Бичгээр гаргасан гомдол, мэдээлэлд утга агуулгыг ойлгомжтой, гаргацтай, оршин суугаа газрын буюу шуудангийн хаяг, холбоо барих утасныхаа дугаарыг бичсэн байх ёстойг анхаарна уу. Харин хамтран гомдол, мэдээлэл гаргаж буй тохиолдолд хүн бүр тус тусын гарын үсгийг зурсан байна.

– Өргөдөл,гомдол хариуцсан мэргэжилтэн              

– Холбоо барих утас: 70363019

– Суудаг газар: Монгол Улс, Сэлэнгэ аймаг , Сүхбаатар сум, Нутгийн захиргааны III-р байр Сэлэнгэ аймаг Улсын бүртгэл хандана уу