Санал хүсэлт

Сэлэнгэ аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй холбоотой санал хүсэлт байвал доор бичиж үлдээнэ үү.