СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 17 СУМ ИРГЭНИЙ ОНЛАЙН СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДЛОО

Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор улсын бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох” төслийн хүрээнд иргэд улсын бүртгэлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй, зардал багатай авах нөхцлийг бүрдүүлэн Улсын бүртгэлийн хэлтэс 2019 онд нийт 14 сумыг иргэний онлайн сүлжээнд холбох ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.Өмнө жилүүдэд Сүхбаатар Сайхан болон Мандал гэсэн сумдыг иргэний онлайн системд холбосон байсан ба 2020 онд багтаан үлдсэн 5 тосгоныг холбох ажлыг хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна.Ингэснээр Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд иргэн та аль ч сум,тосгонд очсон бүртгэлийн үйлчилгээг цаг алдалгүй хүлээн авах боломжтой болж байгаа юм.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*