УЛСЫН БҮРТГЭЛ-ХӨГЖЛИЙН ТУЛГУУР

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэний 10 жилийн ойн хүрээнд “Улсын бүртгэл-Хөгжлийн тулгуур” аяны нээлттэй өдөрлөг Хүдэр суманд 2019 оны 11 сарын 7-ний өдөр зохион байгуулагдлаа.Тус өдөрлөгт Хүдэр Ерөө Жавхлант Алтанбулаг Сүхбаатар Бугант тосгоны улсын бүртгэгч нар оролцлоо.Тухайн өдөр Хүдэр сумын иргэдэд иргэний улсын бүртгэл,эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж ажиллалаа.Мөн Хүдэр сум болон Жавхлант суманд иргэний онлайн сүлжээ нэвтэрсэнтэй холбогдуулан нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулж бүртгэгч нарт иж бүрэн тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өгч тэднийг онлайн сүлжээнд ажиллах чадавхийг нэмэгдүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*