Сумдыг сүлжээнд холбох ажил эхэллээ

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Цахим засаглал” болон “Нэг иргэн-нэг бүртгэл” хөтөлбөрт тус тус тусгагдсаны дагуу Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас Монгол Улсын нийт сумдыг иргэний Улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдох ажлыг эхлүүлээд байна.

Тус аймгийн хэмжээнд 2019 оны 04 дүгээр сард Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Алтанбулаг, Ерөө, Цагааннуур сумдыг цахим сүлжээнд холбосон бөгөөд 08 дугаар сарын 22-ны өдрөөс бусад сумдыг холбох ажлыг эхлүүлээд байна.

Сумдыг иргэний Улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбох хөрөнгө, санхүүгийн асуудлыг аймгийн Засаг даргын дэмжлэгтэйгээр шийдвэрлүүллээ.

Мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсоноор төрийн төрийн бүртгэлийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд үнэн зөв, чирэгдэлгүй, шуурхай хүргэх, иргэний Улсын бүртгэлийн 20 орчим үйлчилгээг сумаасаа авах боломж бүрдэх юм.

Бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд сумдыг холбох ажилд дэмжлэг үзүүлсэн аймгийн Засаг дарга болон нийт удирдлагууд, албан хаагчдад талархал илэрхийлье.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*