Сургалт зохион байгуулав

Сүхбаатар сумын улсын бүртгэгч Д.Атартуяа нь 2019-03-15-ны өдрөөс 21-ний өдрийн хооронд тус сумын 8 багийн Халамжаас Хүнсний эрхийн бичигт хамрагддаг 359 өрхийн иргэдэд “Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найрууллага, зөрчлийн тухай хуулийн иргэний улсын бүртгэлтэй холбогдох хэсэг” сэдэвт мэдээлэл, сурталчилгаа хийлээ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*